Sản phẩm

  Màng khò nóng Ecogum 3P

  Màng khò nóng Ecogum 3P

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Màng tự dính Autotak

  Màng tự dính Autotak

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Màng khò chống thấm Compernit

  Màng khò chống thấm Compernit

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng trương nở quấn ống HYPER SEAL BR-2510

  Băng trương nở quấn ống HYPER SEAL BR-2510

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng trương nở Hyper Stop DB 2015

  Băng trương nở Hyper Stop DB 2015

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Spectite Cw100

  Spectite Cw100

  Giá: 700.000 Sản phẩm: Minh Nhật
  Chống thấm tường ngoài WaterGuard

  Chống thấm tường ngoài WaterGuard

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Sơn Jotun
  Miếng dán chống thấm Multiseal

  Miếng dán chống thấm Multiseal

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Sika Việt Nam
  Keo cấy thép Hilti

  Keo cấy thép Hilti

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước BO-250 dày 4mm

  Băng cản nước BO-250 dày 4mm

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước BO-250 dày 3mm

  Băng cản nước BO-250 dày 3mm

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước BO-200 dày 3mm

  Băng cản nước BO-200 dày 3mm

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước BO-150 dày 2.5mm

  Băng cản nước BO-150 dày 2.5mm

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước U-230 dày 7.5mm

  Băng cản nước U-230 dày 7.5mm

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước O-320 dày 12mm đầu tròn màu đen

  Băng cản nước O-320 dày 12mm đầu tròn màu đen

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước O-320 dày 4.2mm

  Băng cản nước O-320 dày 4.2mm

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước O-300 dày 6mm

  Băng cản nước O-300 dày 6mm

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước O-300 dày 4mm

  Băng cản nước O-300 dày 4mm

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước O-250 dày 12mm đầu tròn màu đen

  Băng cản nước O-250 dày 12mm đầu tròn màu đen

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước PVC Waterstop O-250 dày 3.5mm

  Băng cản nước PVC Waterstop O-250 dày 3.5mm

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước O-230 dày 3mm

  Băng cản nước O-230 dày 3mm

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước O-220 dày 9mm

  Băng cản nước O-220 dày 9mm

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước O-200 dày 10mm

  Băng cản nước O-200 dày 10mm

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước O-200 dày 3.2mm

  Băng cản nước O-200 dày 3.2mm

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước O-150 dày 9mm đầu tròn màu đen

  Băng cản nước O-150 dày 9mm đầu tròn màu đen

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước O-150 dày 10mm

  Băng cản nước O-150 dày 10mm

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước O-150 dày 9mm

  Băng cản nước O-150 dày 9mm

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước O-150 dày 5mm

  Băng cản nước O-150 dày 5mm

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước O-150 dày 4mm

  Băng cản nước O-150 dày 4mm

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước O-150 dày 2.5mm

  Băng cản nước O-150 dày 2.5mm

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước V-320 dày 5mm

  Băng cản nước V-320 dày 5mm

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước V-300 dày 4mm

  Băng cản nước V-300 dày 4mm

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
   Băng cản nước V-250 dày 5mm

  Băng cản nước V-250 dày 5mm

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước V-250 dày 3.5mm

  Băng cản nước V-250 dày 3.5mm

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước V-200 dày 10mm

  Băng cản nước V-200 dày 10mm

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
  Băng cản nước V-200 dày 5mm

  Băng cản nước V-200 dày 5mm

  Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật