Máy xây dựng

  Máy Phun Vữa P40D

  Máy Phun Vữa P40D

  Giá: 165.000.000 Sản phẩm: Minh Nhật
  Máy Phun Bê Tông KSP I (5m3/h)

  Máy Phun Bê Tông KSP I (5m3/h)

  Giá: 77.000.000 Sản phẩm: Minh Nhật
  Máy Phun Bê Tông KSP II (7m3/h)

  Máy Phun Bê Tông KSP II (7m3/h)

  Giá: 88.000.000 Sản phẩm: Minh Nhật
  Máy Phun Bê Tông KSP III (9m3/h)

  Máy Phun Bê Tông KSP III (9m3/h)

  Giá: 95.000.000 Sản phẩm: Minh Nhật
  Máy phun bê tông PZ-5B

  Máy phun bê tông PZ-5B

  Giá: 35.000.000 Sản phẩm: Minh Nhật
  Máy phun bê tông PZ

  Máy phun bê tông PZ

  Giá: 170.000.000 Sản phẩm: Minh Nhật
  Máy cắt thép GQ-50

  Máy cắt thép GQ-50

  Giá: 28.500.000 Sản phẩm: Minh Nhật
  Máy cắt cọc bê tông HQZ-350

  Máy cắt cọc bê tông HQZ-350

  Giá: 13.900.000 Sản phẩm: Minh Nhật
  Máy bơm phun vữa YJB-2

  Máy bơm phun vữa YJB-2

  Giá: 25.000.000 Sản phẩm: Minh Nhật
  Máy bơm vữa 2 Piston HJB3.5A

  Máy bơm vữa 2 Piston HJB3.5A

  Giá: 30.000.000 Sản phẩm: Minh Nhật
  Máy bơm vữa UBJ

  Máy bơm vữa UBJ

  Giá: 45.000.000 Sản phẩm: Minh Nhật
  Máy phun vữa P40B-I

  Máy phun vữa P40B-I

  Giá: 98.000.000 Sản phẩm: Minh Nhật
  Máy phun vữa RPT30

  Máy phun vữa RPT30

  Giá: 85.000.000 Sản phẩm: Minh Nhật
  Máy phun vữa trục vít GJB

  Máy phun vữa trục vít GJB

  Giá: 85.000.000 Sản phẩm: Minh Nhật
  Máy phun vữa P40-C

  Máy phun vữa P40-C

  Giá: 108.000.000 Sản phẩm: Minh Nhật
  Máy tạo nhám HQV150C-1

  Máy tạo nhám HQV150C-1

  Giá: 28.500.000 Sản phẩm: Minh Nhật
  Máy trộn vữa kep JW180

  Máy trộn vữa kep JW180

  Giá: 17.000.000 Sản phẩm: Minh Nhật
  Máy cắt thép GQ-40

  Máy cắt thép GQ-40

  Giá: 19.500.000 Sản phẩm: Minh Nhật