Sản phẩm

Sika Bituseal T130 SG

Sika Bituseal T130 SG

Giá: 1.260.000 Sản phẩm: Sika Việt Nam
Sikadur 731

Sikadur 731

Giá: 235.000 Sản phẩm: Sika Việt Nam
Sikaflex Construction AP

Sikaflex Construction AP

Giá: 170.000 Sản phẩm: Sika Việt Nam
Sika Latex TH

Sika Latex TH

Giá: 260.000 Sản phẩm: Sika Việt Nam
Chất tẩy gỉ B-05

Chất tẩy gỉ B-05

Giá: 880.000 Sản phẩm: Viện IBST
Sikafloor Chapdur Grey

Sikafloor Chapdur Grey

Giá: 212.500 Sản phẩm: Sika Việt Nam
Sika Waterbar O-150

Sika Waterbar O-150

Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Sika Việt Nam
Sikagrout 214-11

Sikagrout 214-11

Giá: 325.000 Sản phẩm: Sika Việt Nam
Sikaproof Membrane

Sikaproof Membrane

Giá: 824.400 Sản phẩm: Sika Việt Nam
Sikatop Seal 107

Sikatop Seal 107

Giá: 900.000 Sản phẩm: Sika Việt Nam
Masterseal 540

Masterseal 540

Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Basf Việt Nam
Penetron

Penetron

Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Penetron USA
Băng trương nở quấn ống HYPER SEAL BR-2510

Băng trương nở quấn ống HYPER SEAL BR-2510

Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
Màng tự dính Autotak

Màng tự dính Autotak

Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
Màng khò nóng Ecogum 3P

Màng khò nóng Ecogum 3P

Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật
Carribbean Stone Ngoại Thất

Carribbean Stone Ngoại Thất

Giá: 0963 000 885 Sản phẩm: Minh Nhật

Sản phẩm

Máy mài tường ZL-225B

Máy mài tường ZL-225B

Giá: 5.500.000 Sản phẩm: Minh Nhật
Máy mài tường ZS-180A

Máy mài tường ZS-180A

Giá: 2.900.000 Sản phẩm: Minh Nhật
Máy đục rãnh tường điện nước AHP-02

Máy đục rãnh tường điện nước AHP-02

Giá: 6.900.000 Sản phẩm: Minh Nhật
Máy phun sơn AHP-600 Điện 1 pha

Máy phun sơn AHP-600 Điện 1 pha

Giá: 55.000.000 Sản phẩm: Minh Nhật
Máy phun sơn AHP 3900

Máy phun sơn AHP 3900

Giá: 13.500.000 Sản phẩm: Minh Nhật
Máy cắt thép GQ-50

Máy cắt thép GQ-50

Giá: 28.500.000 Sản phẩm: Minh Nhật
Máy Phun Bê Tông KSP I (5m3/h)

Máy Phun Bê Tông KSP I (5m3/h)

Giá: 77.000.000 Sản phẩm: Minh Nhật
Máy phun chống thấm YL-PJ04

Máy phun chống thấm YL-PJ04

Giá: 21.800.000 Sản phẩm: Minh Nhật
Máy bơm keo Pu-Epoxy SL-500

Máy bơm keo Pu-Epoxy SL-500

Giá: 8.500.000 Sản phẩm: Minh Nhật
Kim bơm keo Pu-Epoxy

Kim bơm keo Pu-Epoxy

Giá: 4.500 Sản phẩm: Minh Nhật
Keo PU chống thấm AHP-668

Keo PU chống thấm AHP-668

Giá: 2.400.000 Sản phẩm: Minh Nhật
Máy đục rãnh tường điện nước AHP-01

Máy đục rãnh tường điện nước AHP-01

Giá: 10.500.000 Sản phẩm: Minh Nhật
Máy đục tường điện nước Z1R

Máy đục tường điện nước Z1R

Giá: 6.500.000 Sản phẩm: Minh Nhật
Máy phun sơn AHP-1900

Máy phun sơn AHP-1900

Giá: 12.500.000 Sản phẩm: Minh Nhật
Máy phun matit, phun sơn AHP-6000(3 pha)

Máy phun matit, phun sơn AHP-6000(3 pha)

Giá: 58.000.000 Sản phẩm: Minh Nhật
Súng bơm keo Sikaflex

Súng bơm keo Sikaflex

Giá: 300.000 Sản phẩm: Minh Nhật
Dao hàn băng cản nước

Dao hàn băng cản nước

Giá: 1.000.000 Sản phẩm: Sika Việt Nam